Regulamin


Reglulamin Firmy Transportowej
„ARMA TRANSPORT”

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Wszyscy klienci korzystajacy z usług Arma Transport  są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje klientow od dnia 01/01/2013.
 3. Klient, który korzysta z usług Arma Transport zgadza się z wszystkimi punktami Regulaminu.
 4. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu, prawo do wiążącej wykładni treści Regulaminu lub jego poszczególnych jednostek redakcyjnych przysługuje Usługodawcy.
 5. Sądem własciwym dla wszelkich roszczeń sądowych jest sąd najbliższy siedzibie usługodawcy.

 

§ 2 Przepisy dotyczace paczek 

 1. Każda paczka zamawiana musi być  zgodna z opisem tzn. wymiary oraz waga musi sie zgadzac tak jak jest opisywana.
 2. W przypadku gdy paczka jest  niezgodna z opisem moze zostac nałożona na nią dodatkowa kara w maksymalnej kwocie £100.
 3. Arma Transport przestrzega przed wkladaniem płynów gdzyż w przypadku rozlania się go i uszkodzenia innych paczek może zostać nałożona kara na klienta o maksymalnej wysokosci £1000.
 4. Osoba wysyłąjaca (nadająca) paczkę jest odpowiedzialna za zawartość przesyłki.
 5. Paczki NIE MOGA zawierać przedmiotów, które podlegają akcyzie gdyż w przypadku konfiskaty na granicy naliczona kare ponosi klient (nadawca). W przesylkach nie moga znajdoac sie przedmity kruche lub plynne. 
 6. W przypadku reklamacji,  potwierdzeniem  watrości musza być rachunki, paragony bądź faktury.
 7. Podstawą do reklamacji jest tylko i wyłącznie protokół spisany przez kuriera w momencie doręczenia. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie są uznawane.
 8. W przypadku gdy paczka nadawana jest przez Arma Transport Ltd i  przesylana przez grupe DPD zastosowanie maja rowniez regulaminy DPD Polska (do pobrania z https://www.dpdpickup.pl/regulaminy ) oraz DPD Local do pobrania z https://www.dpdlocal.co.uk/terms-and-conditions.jsp ) Osoba odpowiedzialna za zawartosc przesylki jest osoba nadajaca przesylke - klient Arma Transport Ltd.

 

§ 3 Niedozwolone przedmioty w transporcie 

 1. Przesyłka nie może zawierać rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub  mieniu, w szczególności: materiałow  łatwopalnych, wybuchowych lub radioaktywnych, substancji żrących, broni i amunicji.
 2. Przesyłka nie może zawierać narkotyków lub leków i środkow psychotropowych, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje.
 3. Przesyłka nie może  zawierać dzieł sztuki, antyków, kamieni  i metali szlachetnych w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalnych  papierow  wartościowych i certyfikatów.
 4. Przesyłka musi być w opakowaniu uniemożliwiąjacym  zabrudzenie  lub w inny sposób uszkodzenie pozostałych przesyłek.
 5. Przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej.
 6. Przesyłka,nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.

 

§ 4 Transport i Przeprowadzki 

 1. Każdy transport musi mieć spisaną umowe transportową ustalajacą warunki umowy, kwotę ,formę oraz termin płatności oraz zalaczone dokumenty CMR
 2. Każda umowa transportowa oraz musi zawierać procedury jakie zostaną podjęte podczas złamania warunków umowy.